<

Zasady i Warunki

ZASADY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej - Regulamin) stanowi umowę pomiędzy ERUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 9662140319, adres siedziby ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok, Polska (dalej - Sprzedający) a Tobą, zgodnie z którą Sprzedawca umożliwi Ci zakup towarów oferowanych w sklepie elektronicznym http://www.erumaqua.pl/ (dalej - Sklep Internetowy) (dalej – Towar) oraz bony podarunkowe (dalej – Bony Podarunkowe).

Ze Sprzedawcą można kontaktować się poprzez następujące kontakty:

Telefon: +48 793 484 697

e-mail: info@erumaqua.pl

Adres: ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok

Prawo do zakupów w E-Sklepie masz tylko wtedy, gdy możesz zawrzeć ze Sprzedawcą wiążącą umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko wtedy, gdy przestrzegasz niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz kupować w E-sklepie tylko za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Składając zamówienie potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub masz zgodę rodziców lub innych przedstawicieli prawnych.

ZAKUP W E-SKLEPIE

Po odwiedzeniu E-sklepu i wybraniu Produktów na podstawie tego wyboru tworzony jest koszyk.

Po utworzeniu koszyka należy wprowadzić dane niezbędne do dostarczenia wybranych Produktów. Upewnij się, że podane dane są prawidłowe, a zamówiony Towar odpowiada Twoim życzeniom. Masz możliwość poprawienia ewentualnych błędów przed potwierdzeniem zamówienia. Podane przez Ciebie dane przetwarzane są w celach iw trybie przewidzianym w Polityce Prywatności.

Zgadzasz się, że składając zamówienie w E-sklepie zobowiązujesz się do zapłaty ceny określonej w zamówieniu za Towar. Cena Produktu podana w Sklepie Internetowym i w zamówieniu zawiera wszystkie podatki, ale nie zawiera opłaty za dostawę Towaru, którą będziesz musiał dodatkowo uiścić (chyba, że ​​w Sklepie Internetowym wskazano inaczej). Ceny w sklepie internetowym i w zamówieniu podane są w złoty.

Za Towary można zapłacić w następujący sposób: bankowość elektroniczna, przelew bankowy, PayPal, za pobraniem.

Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca otrzymuje wszelkie informacje na jego temat. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Jednocześnie uważa się, że w takim przypadku została zawarta umowa między Tobą a Sprzedawcą. Sprzedawca jest jednak zobowiązany do zawarcia takiej umowy dopiero od momentu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty za Towar od dostawcy usług płatniczych.

Po złożeniu zamówienia podany przez Ciebie e-mail drogą pocztową zostanie wysłane pismo elektroniczne, w którym wskazane zostaną zamówione Towary oraz podane przez Państwa dane.

Po otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu płatności za zamówiony Towar, sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Twojego zamówienia.

Niniejsza część Regulaminu dotyczy również zakupu Bonów Upominkowych.

WŁAŚCIWOŚCI I JAKOŚĆ TOWARU

Charakterystyka towaru wskazana jest w Sklepie Internetowym przy opisie każdego Produktu. Sprzedawca dąży do tego, aby Towary spełniały wymagania określone przepisami prawa i nadawały się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.

Składając zamówienie, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tym i rozumiesz, że Produkty określone w E-sklepie mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi Produktów ze względu na właściwości lub ustawienia monitora lub innego urządzenia których używasz, pod względem koloru, kształtu lub innych parametrów. Różnice takie nie będą uważane za wady Towaru, za wyjątkiem przypadków, gdy rozbieżności spowodowane są działaniami Sprzedawcy lub powiązanych z nim osób trzecich.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru odpowiadającego informacjom podanym w opisie Produktu podanym w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zobowiązuje się również do dostarczenia Ci asortymentu i ilości Towarów określonych w zamówieniu, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy asortyment lub ilość przekazywanych Towarów nie jest dokładna z uwagi na błędnie podane przez Ciebie dane w zamówieniu zamówienia złożonego Sprzedawcy.

DOSTAWA DÓBR

Zamawiając Towary należy wybrać sposób dostawy Towaru oraz podać adres dostawy Towaru.

Informujemy, że podane terminy dostawy lub odbioru Towaru mają charakter wstępny. Chociaż zawsze staramy się zrealizować zamówienie tak szybko, jak to możliwe, czasami przygotowanie może zająć więcej czasu ze względu na dużą liczbę zamówień lub zajętość dostawców usług dostawy. Sprzedawca zawsze informuje o statusie dostawy, postępuj zgodnie z tą informacją. Po wysłaniu paczki możesz ją śledzić za pomocą numeru śledzenia w systemie dostawcy usług dostawy.

W przypadkach, gdy po otrzymaniu Towaru zauważysz, że zamówionego Towaru nie ma w przesyłce, poinformuj o tym niezwłocznie Sprzedawcę.

Towar dostarczany jest w opakowaniu, z uwzględnieniem jego charakteru, w celu nadawania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMIANA LUB ZWROT TOWARU

Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni (dotyczy wyłącznie konsumentów)

Jeżeli dokonujesz zakupu w Sklepie Internetowym jako konsument (tj. osoba fizyczna działająca w celu niezwiązanym z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową (celami użytkowania)), masz prawo zwrotu Towaru lub Bonów Podarunkowych zakupionych w Sklep internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu lub Bonu Podarunkowego. Możesz to zrobić bez podania przyczyny (tj. korzystając z prawa do odmowy zawarcia umowy na odległość, które przyznają Ci akty prawne Polski i Unii Europejskiej).

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany Produkt musi być nieużywany, z metkami i w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony i nie tracący wyglądu towaru.

Aby skorzystać z tego prawa, należy powiadomić o tym Sprzedawcę drogą mailową nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych po otrzymaniu Produktu lub Kuponu Podarunkowego. pocztą i dołączyć dowód zakupu.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu drogą elektroniczną. pocztą odesłać Towar do Sprzedawcy na ul. E. Plater 1, 16-515 Puńsk, Polska, aw przypadku Kuponu Podarunkowego – do nieodwołalnego usunięcia Kuponu Podarunkowego i jego danych. Termin pozostaje nienaruszony, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. Musisz pokryć koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu drogą elektroniczną. Pocztą, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem przez Sprzedawcę zwracanego Produktu (chyba, że ​​Sprzedawca zdecyduje według własnego uznania, aby nie czekać na zwrócony Produkt) zwrotu na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy wszystkich pieniędzy, które zapłaciłeś za Produkt i jego dostawę.

Hurtownicy oraz inni kupujący dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w celach innych niż konsumenckie nie mają prawa odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie ze Sprzedawcą.

Towar nieodpowiedniej jakości

Towar objęty jest gwarancją przewidzianą przez prawo Republiki Polskiej, to znaczy, że Sprzedawca odpowiada wobec użytkownika za wszelkie niezgodności towaru z wymaganiami jakościowymi w momencie dostawy towaru, które ujawnił się nie później niż dwa lata po dostawie towarów.

Jeżeli Produkt zakupiony w Sklepie Internetowym jest nieodpowiedniej jakości, mają Państwo prawo żądać, w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami prawa, nieodpłatnego usunięcia przez Sprzedawcę wady Produktu lub wymiany Produktu nienależytego jakości Produktem odpowiedniej jakości, aw przypadkach przewidzianych prawem żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub zwrotu Produktu.

Jeżeli uważasz, że Produkt zakupiony w Sklepie internetowym jest nieodpowiedniej jakości i stwierdziłeś jego wady, musisz powiadomić o tym Sprzedawcę i preferowany sposób rozwiązania Sprzedawcy drogą elektroniczną nie później niż dwa miesiące od dnia data wykrycia niezgodności. Pocztą Zgłaszając wadliwy Produkt, należy szczegółowo opisać miejsce i czas wystąpienia wady, załączyć zdjęcia Produktu i wady oraz inne istotne informacje, które pomogą zidentyfikować wadę.

Prawa kupującego związane z Towarem nieodpowiedniej jakości są realizowane zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo Republiki Polskiej.

KARTY PODARUNKOWE

Bony podarunkowe są ważne przez okres w nich wskazany. Odbiorca Bonu Podarunkowego musi wykorzystać Bon Podarunkowy w E-sklepie, to jest wykorzystać Bon Podarunkowy do zapłaty za Towary oferowane w E-sklepie, w terminie wskazanym w Bonu Podarunkowym. Jeśli Kupon Podarunkowy nie zostanie wykorzystany w określonym terminie, określony termin nie ulega przedłużeniu, Kupon Podarunkowy traci ważność, a pieniądze wpłacone za Kupon Podarunkowy nie podlegają zwrotowi.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Znaki towarowe oraz inne oznaczenia służące do oznaczania Towarów i Bonów Podarunkowych należą do Sprzedawcy i/lub innych osób i podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Towarów i Bonów Podarunkowych oraz ich poszczególnych części należą również do Sprzedawcy i/lub innych osób.

Znaki towarowe i logo używane w Sklepie Internetowym, nazwa domeny, sam Sklep Internetowy oraz strona internetowa, na której jest hostowany, a także wszystkie ich poszczególne elementy, w tym teksty, zdjęcia, rysunki oraz wszelkie materiały zawarte w Sklepie Internetowym sklep i strona internetowa, prezentacja, wizerunek i projekt jakiegokolwiek sklepu internetowego lub strony internetowej oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich należą wyłącznie do Sprzedawcy i/lub innych osób. Zobowiązujesz się nie kopiować, modyfikować ani w inny sposób wykorzystywać tych obiektów własności intelektualnej bez oddzielnej pisemnej zgody posiadacza praw.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość i dostawę Towaru określają obowiązujące akty prawne.

Musisz podać Sprzedawcy wszystkie wymagane informacje, prawidłowe i kompletne. Jesteś odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu dostawy Towarów.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika, hasła lub innych danych, które umożliwiają połączenie ze sklepem internetowym. Jeśli jednak zauważysz, że ktoś bezprawnie posługuje się Twoją nazwą użytkownika i hasłem, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

ZMIANY I ROZWIĄZANIE

Sprzedawca może okresowo zmieniać niniejszy Regulamin. Najnowsza (aktualna) wersja Regulaminu będzie zawsze widoczna i dostępna w Sklepie Internetowym. Przed potwierdzeniem zamówienia należy zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Każde zamówienie będzie podlegać tej wersji Regulaminu, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.

Sprzedawca ma prawo w każdej chwili przerwać (przerwać) działanie E-sklepu. Takie wypowiedzenie nie ma wpływu na obowiązujące wówczas umowy sprzedaży.

INNE WARUNKI

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy sprzedaży są zawierane i należy je interpretować zgodnie z prawem Republiki Polskiej.

Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub odrębną umową sprzedaży, a także kwestie ich naruszenia, rozwiązania lub ważności będą rozstrzygane przez sądy Republiki Polskiej zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawa Republiki Polskiej. Podmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym do rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z niniejszego Regulaminu, jest Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów (adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. +48 22 55 60 800, obsługa poczty elektronicznej uokik@uokik.gov.pl; adres strony internetowej: https://uokik.gov.pl/), lub http://ec.europa.eu/odr/.

Wszelkie ostrzeżenia lub inne powiadomienia związane z zakupem w Sklepie Internetowym, niniejszym Regulaminem, będą przekazywane pocztą elektroniczną. listownie (w przypadku wysyłki do Sprzedawcy – na adres e-mail podany na wstępie Regulaminu, w przypadku wysyłki do Ciebie – na adres e-mail podany podczas składania zamówienia).

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Regulamin zaktualizowany w 2023 roku. 1 października